Türk Narkolepsi Ağına Hoşgeldiniz

Türkiye'de sağlık profesyonelleri ve bilim adamları, tanı, tedavi ve psikososyal desteği sağlamak ve teşvik etmek ile sorumludur.

Bu bilinç ile, TUTD bünyesi altında TNN bilim ağını kurmuş bulunmaktayız.

Narkolepsi ve aşırı uykululuk hali (hipersomnolans) ile seyreden tüm bozukluklar konusunda farkındalık sağlanması ve bilimsel eğitim toplantılarının düzenlenmesi ana misyonumuzdur.

Ek olarak, ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlar ile ortaklıkların sağlanması ve geniş tabanlı araştırmaların yapılarak literatüre özgün çalışmaların kazandırılması en önemli hedeflerimizdendir.

Uyku tıbbı ile ilgilenen tüm hekimlerimizin TNN’ye katılmaları, destek vermeleri ve kıymetli katkılarda bulunması dileğimizle…

Türk Narkolepsi Ağına Katılmak İster misiniz?

İletişim